Vazhipadu
+Abhishekangal
 •   Vazhipadu Rate
  Navaka Kalasabhishekam 2000
  Shodashabhishekam(Subramaniyangal) 2000
  Ashtakalakabhshekam (Sivangal) 1500
  Annabhishekam(Subramanyangal) 1700
  Bhramha Kalashabhishekam 900
  Kalabhabhishekam 850
  Rudhrabhishekam 650
  Kumbhabhishekam (1 Kumbam) 150
  Kumbhabhishekam 108 Avarthanam 1400
  Panchagavyabhishekam 125
  Kavadi Abhishekam (Subramanyangal) Visheshal 75
  Panchamrithabhishekam 75
  Jambeera Resabhishekam 25
  Shangabhishekam (Sivangal) 30
  Ikshurasabhisekam 30
  Sarkarabhishekam 30
  Kavadi Abhishekam 25
  Kodi theerthabhishekam Sivangal (Dravyam koodathe) 15
  Ielaneerabhishekam (Dravyam Koodathe) 10
  Enna Abhishekam (Dravyam Koodathe) 10
  Palabhishekam (Dravyam Koodathe) 10
  Thenabhishekam (Dravyam Koodathe) 10
  Pananeer Abhishekam (Dravyam Koodathe) 10
  Bhasmabhishekam (Dravyam Koodathe) 15
  Neyyabhishekam (Dravyam Koodathe) 25
+Havanangal
 •   Vazhipadu Rate
  Aghora Havanam 400
  Mahasudharsana Havanam 500
  Navagraha Santhi Havanam 500
  Mahaganapathi Havanam 300
  Mahamruthunjaya Havanam 400
  Sandhana Gopala Havanam 300
  Sudharsana Havanam 200
  Vishnu Kalasa Thilahavanam 250
  Yamaraja Havanam 225
  Jathavedass Havanam 225
  Swayamvara Havanam 225
  Trushttappu Havanam 225
  Sathrusamhara Havanam 300
  Prathyangiri Havanam 300
  Ashttadravya Ganapathi Havanam 80
  Thilahavanam (Karuthavavu) 75
  Mruthunjaya Havanam 75
  Karuga Havanam 50
  Ganapathi Havanam Cheruthu 30
+Poojakal
 •   Vazhipadu Rate
  Udhyasthamana Pooja (Dakshina Extra) 15000
  One day visheshal Pooja(All temple) 1000
  One day pooja (All temple) 550
  Banesee Pooja (Dravyam extra) 500
  Navagraha Pooja (Big) 500
  Navagraha Pooja (Small) 200
+Oru Divasathe Visheshal Pooja
 •   Vazhipadu Rate
  Sivan 200
  Devi 200
  Vishnu 200
  Subramanyan 200
  Ganapathi 200
  Sasthavu 200
+Oru Divasathe Pooja
 •   Vazhipadu Rate
  Sivan 150
  Devi 150
  Subramanyan 150
  Vishnu 150
  Ganapathi 125
  Sasthavu 125
  Guru 100
+Oru Nerathe Pooja
 •   Vazhipadu Rate
  Sivan 50
  Devi 50
  Subramaniyan 50
  Vishnu 50
  Ganapathi 30
  Sasthavu 30
  Guru 30
+Pushpanjalikal
 •   Vazhipadu Rate
  Sree vidhya Mandra Pushpanjali 30
  Thrikala Pushpanjali 30
  Ella Devanmarkkum Pushpanjali 30
  SanthanagopalaMandrapushpanjali 30
  Thrisathi Archana 50
  Mruthunjaya Mahamandra Pushpanjali 50
  Lalitha sahasranama pushpanjali 100
  Sahasranama Pushpanjali 100
  VilluwapathramkonduSahasra Nama Pushpanjali(Dravyam Koodathe) 100
  Navagragha Pushpanjali 140
  Swayamvara Mandra Pushpanjali(Padmamittu cheyyuvan) 150
  Vilwapatha Pushpanjali 20
  Eikamthya Sookthajapam 30
  Roudra Sookthajapam (Shivangal) 30
  Purushasooktha Japam(Vishnuvingal) 30
  Sree Sookthajapam(Devikku) 30
  Ayu Sookthajapam(Sivangal) 30
  Bhagyasookthajapam 30
  Raktha Puspanjali 15
  Mruthunjaya Pushpanjali 20
  Angapushpanjali (Subramannyangal) 15
  Swayamvara Mandra Pushpanjali 15
  Navagragha Mandrapushpanjali(Oro Grihathinnu) 15
  Pushpanjali (108 Archana) 5
+Dharakal
 •   Vazhipadu Rate
  Sreerudra Dhara 20
  Thirumanjana Jala Dhara 4 yamam 30
  Ksheeradara (Shivangal) 30
  Iekshudhara (Sivangal) 40
  Jaladhara Ahorathram 15
  Jaladhara Oru Rathri 10
  Jaladhara Oru Pakal 10
  Ilaneer Dhara (Ilaneer Koodathe) 10
+Prathyega (special) Poojakal
 •   Vazhipadu Rate
  Swaswatha Pooja 400
  Sathru Samhara Devi Pooja 200
  Pretha Verpadu 200
  Sarpabali 150
  Thrikala Pooja 125
  Sarpa Pooja 40
  Ganapathikku Malarpooja 40
  Soorya Namaskaram 35
  Malar Pooja (Subramaniyangal) 40
  Subramaniya Pooja 30
  Panaka Pooja 40
  Shiva Pooja 30
  Parvathi Parameswara Pooja 30
  Umesanu Pooja 30
  Saraswathi Pooja 30
  Devi Pooja 30
  Vishnu Pooja 30
  Lakhsmi Narayana Pooja 30
  Sumangali Pooja 30
  Swayamvara Pooja 30
  Prathima Pooja 10
+Navagraha Pooja Ooro Graghathinu
 •   Vazhipadu Rate
  Aadithyan 90
  Chandran 90
  Chowuva 90
  Budthan 60
  Vyasham 50
  Sukran 40
  Sani 60
  Rahu 50
  Kethu 50
+Nivedhyangal
 •   Vazhipadu Rate
  Vada, Payasam(Shivannu) 150
  Manoharam 150
  Unniyappa Nivedhyam Valuthu Ganapathikku 100
  Panjamrutha Nivedhyam 40
  Palpayasa Nivedyam 40
  Pizhinju Payaza Nivedhyam 40
  Aamlannam 40
  Chundal Nivedyam (Ganapathingal) 35
  Dhanyannam 30
  Mulgannam 40
  Gulamulgannam 40
  Neyipayasa Nivedhyam 35
  Malar Nivedhyam 30
  Panjasara Payasa Nivedhyam 15
  Unniyappa Nivedhyam Cherutu(small) 20
  Panappayasa Nivedhyam 15
  Thrimaduram 10
  Venna Nivedhyam (Dravyam Koodathe -Vishnuvinnu) 10
  Vella Nivedhyam (Shivangal) 10
+Navagrahasanthi havanam Ooro grighathinnu
 •   Vazhipadu Rate
  Adithyan 90
  Chandran 90
  Chowva 90
  Budhan 100
  Vyazham 90
  Shukran 90
  Sani 90
  Rahu 90
  Kethu 90
+Palavaka Karmangal
 •   Vazhipadu Rate
  Niramala Vlakk 2200
  Kalabham Charthuvan (Shivangal) 900
  Mattu Devanmarkk 500
  Deepasthambam Theliyikkuvan(Dhravyam Koodathe) 100
  Vivaham (Both Parties) 250
  Seemandha Karmam 50